donderdag 19 maart 2015

Werkingsverslag 2014 - Advies

Aanleiding

Het advies wordt uitgebracht op vraag van het district.

Motivatie

Het bestuur van de Cultuurraad heeft dit werkingsverslag ontvangen op. Zoals steeds bereikte het ons vrij laat. Voorliggend advies is dan ook het resultaat van digitale bevraging.
Het werkingsverslag werd getoetst aan het actieplan 2014.
Op basis van die toetsing dienen we het volgende advies in.

Advies

De cultuurraad verleent gunstig advies, maar dringt er voor de elfenzeventigste keer op aan dat de termijnen van het werkkader worden gerespecteerd of ten minste worden nagestreefd.

Er moet steeds op een drafje gewerkt worden. Nochtans kan het lokale cultuurbeleid alleen maar baat hebben bij goed onderbouwde adviezen. Die veronderstellen onderling overleg en eventueel bevraging van deskundigen. Dat kost tijd. En daar ontbreekt het keer op keer aan. De huidige werkwijze reduceert de vraag om advies tot een pure formaliteit, waarbij de indruk wordt gewekt dat de inhoud van het uitgebrachte advies er toch niet toe doet.

Besluit

De cultuurraad verleent gunstig advies, maar vraagt nogmaals respect voor zijn werking.
BIJLAGE: Werkingsverslag 2014

2014 was een goedgevulde en appetijtelijke cultuurschotel, die we serveerden onder twee grote koepelcampagnes: Hoboken Zomert en Hoboken Wintert. We blikken daar, in min of meer chronologische volgorde, graag even op terug.

Na Met nog een geeuw op steen en Cicatrizado: gelittekend ondersteunde het district ook Schaduwen, het derde deel van dit poëziedrieluik. 231 bezoekers woonden dit evenement bij.

In 1964 ondertekende België migratieverdragen met Marokko en Turkije en in 2014 stonden we daar in Hoboken uitgebreid bij stil. We startten met een plechtigheid waarop afgevaardigden van alle betrokken gemeenschappen present waren. Op Erfgoeddag presenteerden we samen met de Academie Hoboken Beeldende Kunsten de tentoonstelling l’Art sur l’eau in het UiThuis en in de moskee van Moretusburg, de oudste moskee in Vlaanderen. In maart draaiden we beelden voor een kortfilm die uiteindelijk Fistful of memories zou heten. Het verhaal in een notendop: Omar, een jonge beloftevolle bokser, gaat voor een schoolopdracht rond 50 jaar migratie op zoek naar zijn roots. Het verhaal speelt zich af in Hoboken en is fictief, maar het is doorweven met op waarheid gebaseerde feiten. We zochten jonge Hobokenaars voor de belangrijkste rollen en we omringden hen met een team van professionals. En we zijn maar wat fier op het resultaat! We toonden de film in avant-première op Erfgoeddag en op 29 mei volgde de première in de Antwerpse UGC-cinema voor ruim 350 mensen. Er volgden vertoningen in het MAS tijdens de Nacht van de Musea en in De Roma. Bovendien is Fistful of memories geselecteerd als good practice tijdens Eurocities in Straatsburg. En het traject loopt ook vandaag nog verder in cultuurcentra en organisaties in Antwerpen en daarbuiten.

Fameus organiseerde de Week van de amateurkunsten in 2014 onder het thema ‘De Groote Kunsten’ en als opener koos Fameus voor een mooie nocturne in Fort 8.

Sinds lang besteedt het district bijzondere aandacht aan het bekende verhaal van Nello en Patrasche. De voorbije jaren verlegden we de focus enigszins: het verhaal blijft centraal staan, maar we zoomen ook in op wat het teweeg brengt in Japan, waar het boek en de verfilmingen erg populair zijn. Zo laten we Hoboken kennismaken met de Japanse cultuur tijdens de Japanse week, met onder meer een typische theeceremonie. En tijdens het slotevenement leidde de ambassadeur van Japan ons in een ritueel dat Kagami Biraki heet en dat geluk wil afdwingen.

Naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei stuurden we twee jonge Hobokenaars op pad, gewapend met een camera en een microfoon. Ze stelden aan zes lokale politici vragen over de aandacht voor jongeren in hun partijprogramma’s en ze interviewden jongeren over hetzelfde thema. We plaatsten de videoreportage op YouTube en intussen is ze meer dan 13 000 keer bekeken. We organiseerden een debatmiddag met lokale politici en een aantal secundaire scholen gebruikten de reportage in hun lessenpakket.

De tweede editie van Ten zuiden van ’t Zuid op zaterdag 31 mei kon zo’n 1 200 toeschouwers bekoren. Een dag later organiseerden we op hetzelfde podium Hoboken Musiceert: leerlingen van de Academie Hoboken Muziek-Woord gaven er het beste van zichzelf en de lokale concertband De Scheldezonen zorgde voor een stevige afsluiter. We telden zo’n vijfhonderd aanwezigen op zondag.

We organiseerden opnieuw drie kinderfeesten in mei en juni en de hele zomer stond in het teken van 100 % Jong met gericht aanbod voor kinderen en tieners in park Sorghvliedt. En op het Constant Meunierplein trokken we opnieuw een sportarena op.

Augustus voelde soms aan als herfst, maar toch trokken de vier edities van Camping Louisa respectievelijk 415, 750, 750 en 640 bezoekers aan. Samen met de eerste editie van Shiftrock en Vlaanderen Feest! zorgde dit voor een zomer waar muziek in zat.

Het jaarmarktweekend blijft een belangrijk ijkpunt in het Hobokense sociaal-culturele leven. De keuze voor een tweedaags evenement (op zondag en maandag) levert een meer gebalde formule op die blijkbaar in de smaak valt.

In samenwerking met de Academie Hoboken Beeldende Kunsten brachten we een aantal minimusea (kleine kijkdoosachtige kunstwerkjes) naar lokale winkelpanden. Het Middelheimmuseum gaf aan het district twee beelden uit haar rijke collectie in bruikleen, die het begin vormen van een mooie beeldentuin in park Broydenborg. We koppelden er een informatief luik aan door meer duiding te geven bij de werken en bij de respectievelijke kunstenaars.

Eind november organiseerden we met Tournee Musicale voor het eerst een muziekkroegentocht in centrum Hoboken. In zeven deelnemende cafés speelden jazz- en bluesbands voor zo’n 420 muziekliefhebbers. Heel geslaagd voor een eerste editie!

We sloten het jaar af met een mooi feest: Kerst in Hoboken was een succes! Deze avondlijke kerstmarkt trok in 2013 ongeveer zeshonderd bezoekers, in 2014 waren dat er minstens vierhonderd meer. Ook de begeleidende miniatuur kerststallententoonstelling kon op veel interesse rekenen.

Het hele jaar door

Zoals aangekondigd, zetten we in 2014 sterk in op school- en familievoorstellingen en educatieve projecten, met als een van de hoogtepunten Bad van Marie met Dienst bevolking in het districtshuis. We werken nu ook nauw samen met secundaire scholen en trachten een aanbod op maat (en op locatie) te brengen.

Ook met Club 64, het muziek-, film en theateraanbod in het UiThuis schreven we een mooi verhaal. Zo zorgde onder meer Leki voor een heel memorabel concert in onze gezellige club. Met geselecteerde namiddagvoorstellingen (film en theater) mikken we heel bewust op senioren. We organiseerden ook drie mooie concerten in lokale dienstencentra.

In het UiThuis brengen we het hele jaar door tentoonstellingen met werk van lokale kunstenaars en kunst-educatieve projecten. We trekken hier de kaart van lokale beeldende kunstenaars en wisselen af met meer informatieve concepten, zoals een expo rond het werk van illustrator Pieter Gaudesaboos of een tentoonstelling over de V-bombardementen op Hoboken. Ook heel fijn: De spelmozaiëk, een doe-tentoonstelling met volksspelen uit de hele wereld. Voor kinderen en tieners organiseerden we workshops kledij maken, dans en doe-het-zelf opnametechnieken voor (rap-)muziek.

In de bibliotheek fristen we de jeugdafdeling op. Eind 2014 startte een aannemer met de vervanging van het elektriciteitsnet en de verlichting in het hele gebouw, een klus die zou uitlopen tot begin

2015. Daarom beslisten we om de installatie van de zelfuitleen uit te stellen tot maart 2015. In het kader van het Taalpunt zetten we vooral in op samen lezen in groep voor niet Nederlandstaligen. Het leidde tot een traject rond digital storytelling waarbij de deelnemers letterlijk hun leven in beeld brengen.

Erfgoed


Uiteraard konden we in 2014 niet rond de herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog. In Fort 8 presenteerde de Heemkundige Kring Hobuechen 1135 een soort filmische vertelling afgeleid van het boek Brieven aan mijn lief, geschreven door een van haar leden. Zes opvoeringen lokten samen 380 bezoekers. Ook de Fortengordel stond in het teken van de eerste wereldbrand en Het GenOOtschap-stuwgroep voor cultuur lanceerde een thematisch fietsparcours rond WOI.

Bovendien was het vorig jaar ook zeventig jaar geleden dat de eerste Duitse V-bommen op Antwerpen neervielen. In totaal trof een veertigtal van die tuigen het district Hoboken, met aanzienlijk menselijk leed als gevolg. Studenten van de lokale academie voor beeldende kunst ontwierpen twee keramische tegels die verwijzen naar deze dramatische gebeurtenissen. Die tegels plaatsten we op dertien significante plekken in Hoboken en we ontwikkelden een website en een brochure die bezoekers langsheen die dertien plekken leidt.

Tijdens Open Monumentendag focusten we op bouwkundig erfgoed dat recent een nieuwe bestemming kreeg. 370 mensen tekenden hier op in en bezochten onder andere een aantal kastelen in Hoboken, vaak voormalige hoven van plaisantie, die na een grondige restauratie een nieuw leven tegemoet gaan.

Over kastelen gesproken: de verbouwing van het Gravenhofkasteel zit op schema. Eind 2014 was de ruwbouw klaar en startte de aannemer met de interieurafwerking. De oplevering van een volledig afgewerkt gebouw, inclusief theatertechnieken en aanleg van de omringende buitenzone is voorzien voor het najaar van 2015. Op 19 mei huldigden we een opmerkelijke maquette van het nieuwe gebouw in: een waarheidsgetrouwe reproductie uitgevoerd in… Legoblokjes. Hoe het origineel eruit ziet, mag u eind 2015 zelf komen ontdekken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten