maandag 9 februari 2015

Raad van bestuur VZW Lokaal Cultuurbeleid, afgevaardigden cultuurraad - advies

Cultuurraad Hoboken
Bestuur 2015-02-05


Aanleiding
Op 15 december 2014 keurde de Antwerpse gemeenteraad de nieuwe statuten voor alle vzw’s lokaal cultuurbeleid goed. Die nieuwe statuten zijn nodig om de VZW’s in overeenstemming te brengen met het Gemeentedecreet. 

Door de vernieuwing van de statuten moeten de raden van bestuur opnieuw worden samengesteld. Op 16 december besliste het Hobokense districtscollege om het aantal vertegenwoordigers van categorie A (de afgevaardigden van de politieke fracties in de districtsraad) vast te leggen op 9, waarvan drie aangeduid door de minderheidsfracties en zes door de meerderheidsfracties. 
Dat heeft als gevolg dat er 8 bestuursleden kunnen worden aangeduid van de categorie B: de gebruikers en deskundigen. Dat is tevens het maximum, want de raad van bestuur mag niet groter zijn dan de algemene vergadering en die telt 18 leden.
Concreet betekent dit dat vier bestuurders voorgedragen worden door de cultuurraad uit haar eigen leden en vier deskundigen worden aangeduid door de cultuurraad op voordracht van de coördinator cultuur van het district. 
Motivatie
De cultuurraad heeft de nieuwe statuten ontvangen. In de bestuursvergadering van 5/2/2015 werd beslist uit eigen rang twee leden van het bestuur en twee leden van de algemene vergadering aan te duiden als afgevaardigden. Zo is de terugkoppeling met het bestuur van de cultuurraad gegarandeerd. Er werd voorkeur gegeven aan leden die in Hoboken wonen.
De  kandidaturen van de deskundigen werden ontvangen en besproken.

Advies
4 afgevaardigden uit eigen rang

De cultuurraad duidt volgende afgevaardigden aan voor de raad van beheer van de VZW Lokaal Cultuurbeleid:
Lebuïn D'Haese -  deskundige Algemene vergadering
Leo D'Heu - afgevaardigde van de verenigingen (Algemene vergadering)
Vera Caremans - Voorzitter cultuurraad Hoboken (deskundige)
Robert Anthonissen - Secretaris cultuurraad Hoboken (verenigingen)


4 experten, voorgedragen door de coördinator cultuur van het district

Mina Essabri is betrokken bij APGA, het Antwerps Platform Generatiearmen, en werkt onder meer aan een project rond allochtone armoede. Ze is tevens actief in VZW TamTam Gogo, een vereniging met zetel in Hoboken die probeert interculturele ontmoeting op touw te zetten.

Kim De Weerdt is als stafmedewerker verbonden aan zowel de Academie Hoboken Beeldende Kunst en Academie Hoboken Muziek Woord. Ze vertegenwoordigt dan ook beide academies in de raad van bestuur van VZW Lokaal Cultuurbeleid.

Benjamin Algoet is bezieler van de muziekclub Novonov, die in het voorjaar 2015 opnieuw de deuren opent na een periode van renovatie. Novonov brengt concerten van bekend en beginnend talent voor ongeveer 100 fijnproevers.

Kevin Van Staeyen speelt als multi-instrumentalist in tal van groepen en bezettingen (o.a. Le Trio Perdu). Hij geeft tevens muziekles.
De cultuurraad geeft goedkeuring aan de voorgestelde deskundigen.

Ondervoorzitter Raad van Bestuur
Vera Caremans wordt voorgedragen als ondervoorzitter

Afgevaardigde algemene vergadering
Vera Caremans blijft afgevaardigde in de algemene vergadering.


Besluit


Wij hopen dat de algemene vergadering gunstig gevolg geeft aan dit advies.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten