donderdag 28 november 2013

RM 123

Cultuurraad Hoboken
2013-11-07 advies nr. 6

Betreft: bewaring markeerpaal Krijgsbaan (RM 123)

Aanleiding
·         In de periode 1859 - 1865 werd een kringvesting rond Antwerpen gebouwd, bestaande uit 8 forten die onderling verbonden waren door de Krijgsbaan.
·         De Krijgsbaan werd gemarkeerd met hardstenen paaltjes.
·         Halverwege tussen de Distelvinklaan en de Pauwenlaan is, geflankeerd door een boom, zo een hardstenen markeerpaaltje zichtbaar. Op de steen staat RM (Route Militaire) 123. Wij hebben een foto bijgevoegd.
·         Momenteel valt de Krijgsbaan niet onder de  bevoegdheid  van het district, maar er is al geruime tijd sprake van om deze weg over te nemen.

 Motivatie

Uiteraard is dit belangrijk aan het fort gerelateerd erfgoed, want  vrijwel alle markeringen zijn bij de  heraanleg van straten verdwenen. Er was er nog één bij de hoofdingang van het fort  (RM120). Die wordt nog vermeld in de studie van Kristel Remes over Fort 8 (2002), maar lijkt  verdwenen.
  
Advies
Wij dringen erop aan dat het bestuur er alles aan zal doen om dit wellicht uniek exemplaar voor Hoboken te vrijwaren van vernietiging en te bewaren - bij voorkeur in situ - voor de komende generaties. Als dit niet mogelijk blijkt, ligt het voor de hand dat hij in het fort wordt bewaard. De gidsen zullen snel bereid gevonden worden zich erover te ontfermen.
2 opmerkingen:

  1. In de wandelgangen hebben wij intussen vernomen dat de markeersteen preventief zal verwijderd worden om uiteindelijk behoud te verzekeren. Overigens heeft de Gidsenwerking Fort 8 nog een tweede steen gevonden: RM 131. Deze wordt niet bedreigd door wegwerkzaamheden en kan bijgevolg in situ blijven.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Wij kregen een afschrift van het collegebesluit waarmee werd beslist de steen preventief te verwijderen en tijdelijk te bewaren in kasteel Sorghvliedt. Als de werken lang aanslepen, kan de markeersteen voor lange tijd niet bekeken worden. Dat is jammer. Wij zullen er met een nieuw advies op aandringen dat de steen onder toezicht van de archeologische dienst van de stad Antwerpen wordt verwijderd, en dat de steen op een relevante plaats bewaard wordt. Hij zou bijvoorbeeld in tijdelijke bruikleen kunnen gegeven worden aan de erfgoedvereniging Het GenOOtschap die de Gidsenwerking Fort 8 aanstuurt. Dan wordt de steen in een juist kader bewaard en kan hij bij rondleidingen door de aanwezigen bekeken worden.

    BeantwoordenVerwijderen