donderdag 28 november 2013

V-bommen

Cultuurraad Hoboken
2013-11-07 - advies nr.  5

Betreft: monument Achiel Vertriest - Pierre Vandiependael

Aanleiding
·         Volgend jaar zal het 70 jaar geleden zijn dat de V-bommen gevallen zijn. Ook  Hoboken deelde in de klappen.
·         Het districtsbestuur wil dit in herinnering brengen (bestuursakkoord) naar verluidt met keramiek tegels op de plaatsen van de inslagen. De tegels zullen ontworpen en vervaardigd worden door de kunstacademie.
·         Die plaatsen zijn bekend door een dossier van de Passieve luchtbescherming  en door politie-steekkaarten. Zie ook: Koen PALINCKX, Antwerpen onder de V-bommen 1944-1945, 2004, blz. 109 e.v.
·         De eerste bom op Hoboken viel op 26 oktober 1944, achter de huizenrij van de Scheldelei.
·         Op 29 maart 2010 bracht de cultuurraad advies uit om het plantsoen met speeltuin aan de begraafplaats van Hoboken naar de jonge slachtoffers te noemen. Het advies werd niet gevolgd.

Motivering
De eerste V-bom op Hoboken viel midden in de polder. De cultuurraad is van mening dat zeker die eerste bominslag moet gemarkeerd worden omdat hierbij twee jonge kinderen tijdens hun spel omkwamen: Achiel Vertriest (1931-1944) en Pierre Vandiependael (1932-1944). Kan de waanzin van oorlog beter geïllustreerd worden?

Voorstel
In de omgeving van de plaats waar de eerste V-bom viel, wordt een monument opgericht met vermelding van de namen van de twee slachtoffertjes. Een eenvoudige hardstenen stèle met de namen van de jongens en de datum waarop de tegel kan aangebracht worden, meer hoeft niet. Ingetogen en stijlvol. Ook hier kan de academie voor de uitvoering ingeschakeld worden.

Besluit

Het advies sluit aan bij het herdenkingsinitiatief van het districtsbestuur. Wij hopen dan ook dat het positief zal benaderd worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten