dinsdag 13 oktober 2015

Nieuwe straat voor de wijk Stuivenberg

Aanleiding
Op 2 oktober vroeg het district een naam te bedenken voor een nieuwe straat in de vernieuwde wijk Stuivenberg te Hoboken. Deze straat verbindt de Henri Dunantstraat met de Albert Einsteinlaan.

Motivatie
De naam Stuivenberg wordt voor de aanduiding van deze plaats voor het eerst vermeld in 1729. Daarnaast werd geen bruikbaar toponiem gevonden.

Twee aanwezige straatnamen hebben een echte lokale verankering: Jules Baeckelmans was gemeenteraadslid en schepen voor openbare werken vanaf 1921 tot 1946 en Majoor (Richard) Maelfait woonde in Hoboken en sneuvelde te Aalter eind mei 1940. 
De Rector Vermeylenlaan verwijst dan weer naar August Vermeylen, de eerste rector van de vervlaamste Gentse Rijksuniversiteit.
Verder vinden we de Kolonel Harrystraat in de buurt. Kolonel Harry was de codenaam voor verzetstrijder Eugène Colson die een belangrijke rol speelde bij de bevrijding van de Antwerpse haven in 1944. 

Met uitzondering van Dokter Jenner, die het vaccin tegen pokken ontwikkelde, zijn de andere heren die een straatnaam kregen Nobelprijswinnaars. Albert Einstein kreeg de prijs voor natuurkunde, Henri Dunant, oprichter van het Rode Kruis, kreeg hem voor de Vrede en Alexander Fleming voor de ontdekking van penicilline. Dokter Robert Koch kreeg de prijs voor geneeskunde voor de ontdekking van o.m. tuberculine. Het merendeel van deze heren heeft dus te maken met de medische wereld.

De reservelijst die wij hebben ontvangen, bevat slechts twee namen die betrekking hebben op Hoboken. In beide gevallen gaat het om oud-burgemeesters. 

Speciale aandacht hadden wij voor de namen van vrouwen, aangebracht door het Netwerk voor Gelijk Kansenbeleid. Ook in dat lijstje vonden wij geen geschikte kandidate.

Voorstel
De cultuurraad adviseert te kiezen voor een vrouw. Wij zien twee mogelijkheden. 

1. Er wordt gekozen voor samenhang met de omliggende straten. Vermits die namen overwegend verwijzen naar figuren uit de medische wereld zonder lokale verankering, stellen wij voor de straat te noemen naar de eerste vrouwelijke arts in België, met name Anne Catherine Albertine Isala Van Diest (1842-1916), geboren en getogen in Leuven. Omdat zij aan de Leuvense universiteit niet toegelaten werd, ging zij geneeskunde studeren aan de universiteit van Bern. In 1879 behaalde zij haar diploma en in 1882 keerde zij naar België terug. Pas na bijkomende studie aan de universiteit van Brussel en een examen voor de centrale examencommissie werd haar diploma in 1884 ook bij ons erkend. Een Koninklijk Besluit van 24 november 1884 gaf haar toelating haar beroep uit te oefenen.

2. Een vrouw die wél in verband kan gebracht worden met Hoboken, is de kunstschilderes Catharina Peeters (1615-1676), niet te verwarren met Clara Peeters (1594 - na 1657), een tijdgenote. Catharina woonde en werkte samen met haar broers Bonaventura en Jan een tijdlang in Hoboken. Na de dood van Bonaventura (1652), die in de kerk van Hoboken begraven werd, verhuisde ze naar Antwerpen. 

Besluit
Mogen wij u er nogmaals op wijzen dat de cultuurraad geen erfgoedvereniging is. Het is bijgevolg niet onze taak straatnamen te verzinnen. De huidige werkwijze beknot ons adviesrecht.

In Hoboken zijn meerdere erfgoedverenigingen actief, en alvast twee daarvan zijn goed geplaatst om straatnamen voor te stellen met name de heemkundige kring Hobuechen 1135 vzw en Het GenOOtschap - stuwgroep voor cultuur. Beide zijn als erfgoedpartner erkend door het MAS. 

Het is de taak van de cultuurraad over alle binnengebrachte namen advies uit te brengen. Pas als alle voorstellen bekend zijn, lijkt het ons aangewezen dat hierover advies wordt gevraagd aan de cultuurraad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten