vrijdag 10 oktober 2014

Actieplan 2015

Cultuurraad Hoboken
Digitaal bestuur van oktober 2014

Aanleiding

Op 24 september jl kreeg de voorzitter van de cultuurraad een vraag om advies over het actieplan 2015 toegestuurd.
Vermits de tekst ons pas na de bestuursvergadering van september bereikte, werd beslist digitaal overleg te plegen. 
Alle bestuursleden ontvingen de tekst met de vraag opmerkingen te geven.

Motivering

Het bestuur van de Cultuurraad heeft dit actieplan ontvangen en gelezen. Helaas kon er door de beperkte tijd geen vergadering meer plaatsvinden waarop toelichting aan de betrokken schepen of ambtenaar kon gevraagd worden.
Op basis van het  voorliggende actieplan dient de cultuurraad het volgende advies in.

Advies

Heel wat activiteiten zijn gepland, maar wij stellen vast dat die acties zeer vaag geformuleerd zijn. Enige concretisering lijkt dan ook wenselijk.
Om een goed onderbouwd advies uit te brengen, is het noodzakelijk dat op de bestuursvergadering toelichting gegeven wordt zodat vervolgens over de materie kan gediscussieerd worden. De tekst van het Actieplan bereikte ons de avond van, maar nà de laatste bestuursvergadering. Op die manier wordt de cultuurraad aan de kant gezet. Het nieuwe werkkader voorziet een termijn van ca. 5 weken.

Besluit


De cultuurraad verleent niettemin gunstig advies aan het actieplan, mits er rekening gehouden wordt met de opmerkingen. Volgende laattijdige vragen zullen negatief beoordeeld worden.


BIJLAGE: Actieplan 2015

District Hoboken

Het klinkt misschien als een platitude, maar toch is het helemaal waar: voor het cultuur- en vrijetijdsbeleid in Hoboken wordt 2015 een van de spannendste en meest uitdagende jaren sinds lang. In het najaar opent immers het langverwachte Hobokense cultuur- en jeugdcentrum de deuren. De renovatie van het Gravenhofkasteel en de bouw van de nieuwe zaalinfrastructuur liggen helemaal op schema. En ook de heraanleg van het omliggende park zit in de pijplijn. Gelooft u ons maar: het wordt een prachtige plek en een prima uitvalsbasis voor het lokale cultuur- en jeugdbeleid!

Intussen zijn we met het team volop aan de slag met cijfers, studies en onderzoeken: we baseren ons op de lokale demografische situatie, de positie en het profiel van andere partners in het district en in de regio en de verwachtingen van onze potentiële gebruikers. Die grondige analyse moet de basis leggen voor een toekomstvisie en moet ons in staat stellen om een heel concreet project op poten te zetten. De centrale vragen: hoe bereiken we een publiek dat de demografische samenstelling van stad en district weerspiegelt en hoe kunnen we de lokale en stedelijke doelstellingen op de best mogelijke manier realiseren? Nog voor het begin van 2015 willen we rond zijn met die oefening zodat we straks helemaal klaar staan bij de opening.

In die zin is 2015 een overgangsjaar, een mix tussen tradities en nieuwe uitdagingen. We vullen het voorjaar dus min of meer ‘klassiek’ in, het najaarsaanbod zal later worden bepaald vanuit de visie op missie en doelgroepen en als we de verwachte openingsdatum kennen. Maar verwacht u zich zeker al aan een spetterend openingsfeest!

Sinds vorig jaar communiceren we over het vrijetijdsaanbod in Hoboken in twee grote golven: Hoboken zomert en Hoboken wintert.
Hoboken zomert zet heel uitgesproken in op het creëren van ontmoetingskansen voor jong en oud. We stellen met plezier vast dat er nieuwe partners opstaan met interessante nieuwe initiatieven voor een brede doelgroep. Het district wil die dan ook maximaal ondersteunen en vanuit een regiefunctie een goede afstemming tussen de verschillende initiatieven bevorderen. De lokale middenstand broedt op de organisatie van een openluchtfilmweekend einde juni en een andere organisator werkt aan een openlucht kunstenfestival voor lokale amateurkunstenaars einde mei. Bovendien bereiden lokale initiatiefnemers twee nieuwe muziekevenementen voor de maand mei voor. Ook tijdens de zomermaanden is er volop muziek met een tweede editie van Shift Rock en het feest van de Vlaamse gemeenschap.

Camping Louisa richt zich in augustus met circus- en straattheater en populaire maar kwalitatieve muziek op een bont publiek van fijnproevers en allesproevers: de vaststelling blijft dat we een sterke vaste kern hebben en dat sommige bands een specifiek en occasioneel publiek aantrekt (en soms van ver!). We spotten actieve vijftigplussers maar ook twintigers en dertigers in het publiek.

Met de kinderfeesten trachten we al jaren een kwalitatief en boeiend aanbod voor gezinnen met jonge kinderen te brengen. In 2015 willen we opnieuw vier kinderfeesten aanbieden maar dan gespreid in de tijd van juni tot en met september. Tijdens het Nello- en Patrascheweekend leggen we opnieuw de link met de Japanse cultuur. En de klap op de vuurpijl van die (na)zomercampagne moet uiteraard de opening van het cultuur- en jeugdcentrum worden. De exacte datum is vandaag nog onbekend, maar het Hobokense jaarmarktweekend zou een mooie centrum- en seizoenopener zijn.
Hoboken wintert wil u tijdens de koude maanden iets brengen waaraan u zich kan verwarmen. In het voorjaar is dat onder meer de nieuwjaarsreceptie, in het najaar organiseren we de week van de smaak, we mikken op een tweede editie van ‘Tournee musicale’ in samenwerking met de seniorenconsulente en sluiten het jaar in schoonheid af met Kerst in Hoboken.

Doorlopend (en tot de zomer) programmeren we onder de noemer ‘club 64’ van januari tot april/mei nog een reeks optredens, filmvoorstellingen en theatervoorstellingen in het UiThuis en ook wel eens op locatie. Op die manier ronden we het seizoen, dat in september 2014 startte, af tegen de zomer, om dan vanaf het najaar in het nieuwe gebouw aan de slag te kunnen. De klassieker georiënteerde fijnproever vindt zijn of haar gading in de klassieke concerten in kasteel Sorgvliedt. We organiseren een kwalitatief muziek- en/of theateraanbod voor senioren in het UiThuis.

Ook schoolvoorstellingen blijven we erg belangrijk vinden: we mikken op een kwalitatief cultuuraanbod voor kleuters, lagere schoolkinderen en middelbare scholieren, zowel in het UiThuis als op locatie. Voor tieners organiseren we workshops rond rapmuziek, video en geluid opnemen.
We blijven lokale kunstenaars een tentoonstellingsforum bieden in het UiThuis. We wisselen die kunstexpo’s af met tentoonstellingen en educatieve projecten voor kinderen en jongeren. We willen ook samen met de lokale academies leuke projecten blijven opzetten. We lanceren een nieuw project rond de muur aan het Fabricomterrein in Moretus en zoeken naar een creatieve manier om nutskasten een nieuw uitzicht te geven.

Met het MAS sluiten we opnieuw een erfgoedconvenant af waardoor er heel wat extra middelen voor erfgoed naar het district vloeien. Die middelen kunnen worden ingezet voor initiatieven rond ontsluiting en bewaring of bescherming van erfgoed. Ook de herdenking van Wereldoorlog I krijgt aandacht en natuurlijk nemen we opnieuw deel aan klassiekers als open monumentendag en erfgoeddag.

Eind 2014 kreeg de bibliotheek een nieuwe zelfuitleeninstallatie, nieuwe elektriciteit en energiezuinige verlichting en een nieuwe balie. De jeugdafdeling werd opgefrist en ook daar kwam een zelfscanstation en een kleine werkplek. Dat heeft als voordeel dat we klassen met kinderen in de jeugdafdeling zelf kunnen verder helpen. We willen dan ook meer aanwezig zijn voor kinderen en jongeren op momenten dat ze actief zijn in de bib. De jeugdafdeling moet het levendige hart van de bibliotheek worden. 

Intussen onderzoeken we de rol die de bibliotheek als leer- en kenniscentrum van het lokaal cultuurbeleid kan spelen. Zo behoort de installatie van een digipunt tot de mogelijkheden die we momenteel onderzoeken. Op die manier willen we e-inclusie bevorderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten