donderdag 17 april 2014

Toelagereglement verenigingen

Cultuurraad Hoboken
2014-04-17 advies nr. 9


Aanleiding

Het advies wordt bij hoogdringendheid uitgebracht.

Motivatie

Het bestuur van de Cultuurraad heeft op 9 april 2014 het nieuwe reglement ontvangen met de vraag hierover tegen 17 april 2014 advies te willen uitbrengen.

Het is momenteel vakantie en verschillende leden van de cultuurraad zijn onbereikbaar.

Het nieuwe werkkader voor adviesraden voorziet een termijn van zes weken, na aankomst van de vraag.
Dit is geen simpele materie en in het verleden werden al vaker pogingen ondernomen om een voor de (cultuur)verenigingen rechtvaardig systeem van betoelaging uit te werken. Het is voor onze verenigingen van het allergrootste belang dat wij er niet licht over gaan.

Advies

De cultuurraad vraagt de termijn zoals voorgesteld in het werkkader te respecteren. Zo krijgen de bestuursleden de kans het nieuwe reglement nauwgezet te bestuderen vooraleer advies uit te brengen.

Besluit

Het advies volgt op latere datum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten