dinsdag 11 maart 2014

Werkingsverslag 2013

Cultuurraad Hoboken
2014-03-11 advies nr. 8                                                                           


Betreft: werkingsverslag 2013

Aanleiding

Het advies wordt uitgebracht op vraag van het district.

Motivatie

Het bestuur van de Cultuurraad heeft dit werkingsverslag ontvangen en gelezen.
Het werkingsverslag werd getoetst aan het actieplan 2013.
Op basis ervan dienen we het volgend advies in.

Advies

De cultuurraad zou graag een paar dingen verfijnd zien.

Samenwerking. Voor heel wat activiteiten doet het district een beroep een uitvoerende partner. Die wordt soms wel, en soms niet vermeld in het verslag. Zo lezen we: Combo Par Hazard, Academie Beeld, Academie Muziek, Scheldezonen, Puntstudio enz. Bij de erfgoedactiviteiten worden de partners bvb. niet vermeld: Het GenOOtschap-stuwgroep voor cultuur ( Erfgoeddag, Fortengordel, Open Monumentendag), en Grafzerkje (Week van de smaak), om er maar twee te noemen...

Bezoekersaantallen. Sommige activiteiten zijn niet tot 1 dag beperkt. Erfgoeddag 2013 was in dat geval en bereikte met de vertelwandelingen in totaal 340 bezoekers. Ook die werden officieel door het district georganiseerd i.s.m. Het GenOOtschap/Gidsenwerking Fort 8. Als acties in voorbereiding (herdenking V-bommen) vermeld worden, moeten ondernomen acties zeker een plaats kunnen krijgen in het verslag. Er zou ook bij vermeld mogen worden dat het district voor deze activiteit scholen uitnodigde en dat er twee (De Molen en Don Bosco) gebruik maakten van dit aanbod. In totaal volgden 4 klassen (ca. 100 leerlingen van het 3de en 4de leerjaar) de wandeling.

Fortengordel: Het Hobokense fort was niet opgenomen in het fietstraject. Er kon dus niet worden gestart, maar er kwam ook geen fietslus voorbij. Toch ging de geplande activiteit in afgeslankte vorm door. Ook dit was i.s.m. Het GenOOtschap. Er ging slechts één wandeling door. Die lokte 70 bezoekers.

Tenslotte: in de tekst wordt gesproken van de verenigingenmarkt, maar in de evaluatie vinden we daar geen resultaten van terug. De animatie tijdens de jaarmarkt wordt wel vermeld.

Besluit
De cultuurraad verleent gunstig advies aan het actieplan, mits er rekening gehouden wordt met de bovenstaande opmerkingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten