donderdag 28 november 2013

Haki en Gidsenwerking Fort 8

Cultuurraad Hoboken
2013-11-07 advies nr. 7

Betreft:  verder gebruik lokalen binnenfort door de atletiekclub Haki en de Gidsenwerking Fort 8 Hoboken (Gé-èF 8). Beide verenigingen zijn lid van de cultuurraad.
Aanleiding
·         De concessie van de vzw Scheld'apen  voor het fort wordt niet verlengd.
·         begin oktober 2013 ontvingen  Haki en Gé-èF 8 middels een aangetekend schrijven vanwege de vzw Scheld'apen de opzegging voor hun lokalen.
·         Fort 8 (gebouwen en domein) is een beschermd monument.
·         In het bestuursakkoord lezen we: "We maken verder werk van de ontsluiting van het erfgoed in Fort 8". 
Reduit-ingang fort 8 in de jaren '80

Motivatie

Totale leegstand leidt snel tot verval.
Beide verenigingen hebben een waardevolle activiteit opgezet in het binnenfort, de één op sportief gebied, de andere als erfgoededucator.
Beide verenigingen gaan respectvol om met dit bouwkundig erfgoed.
Beide verenigingen vormen door hun zeer regelmatige aanwezigheid en/of grondige expertise waardevolle patrimonium-/erfgoedbewakers.

Advies

De cultuurraad vraagt het districtsbestuur om er bij het stadsbestuur op aan te dringen beide verenigingen verder gebruik te laten maken van het binnenfort.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten