donderdag 27 november 2014

Cultuurprijs Hoboken

Cultuurraad Hoboken
2014-11-27
                                                                                
Aanleiding

In de nasleep van "Hoboken viert 875" werd in 2011 voor het eerst de cultuurprijs "Ho Boke" uitgereikt door het district Hoboken aan Walter Frans van de Wijkgemeenschap Zwaantjes. Hij werd gehonoreerd voor zijn "Reizend Reuzenboek".

In 2012 ging de prijs naar de Academie voor Muziek en Woord. Zij stapten op muzikale en poëtische wijze mee in het jaarthema van de cultuurraad van 2011 "Het jaar van de kat".


In 2013 werd de prijs niet uitgereikt

Voor 2014 staat er niets van die aard geprogrammeerd

Het actieplan voor 2015 maakt er geen melding van

Er is nog één exemplaar van de trofee "Ho Boke", een beeldhouwwerkje van Raf Vergauwen, leraar aan de Hobokense kunstacademie, beschikbaar.

Motivatie

Jaarlijks reikt het district sporttrofeeën uit aan Hobokense clubs en individuele sporters die zich op één of andere manier onderscheiden hebben in een bepaalde discipline.

Ook de culturele verenigingen of individuele culturele actoren die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het culturele leven in Hoboken verdienen een "trofee".

Advies

De cultuurraad dringt er bij het districtsbestuur op aan de cultuurprijs van Hoboken opnieuw in te stellen, en zo mogelijk in de toekomst uit te breiden. Net als bij sport kunnen verschillende categorieën onderscheiden worden: vereniging, individuele kunstenaar, jeugd....

Besluit

Wij hopen dat het bestuur gunstig gevolg geeft aan dit advies.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten